Avansert laparoskopisk kirurgi for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi 13 – 15 september 2017

Laparoskopikurs
Kurs O-31673 i Avansert laparoskopisk kirurgi for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi holdesr på Olso universitetssykehus Rikshospitalet fra 13 til 15 september 2017. Kurset blir en blanding av forelesninger og praktiske øvelser. Forelesningene holdes i Grønt auditorium på Rikshospitalet. Praktiske øvelser foregår på Institutt for Kirurgisk Forskning og på Intervensjonssenteret. Kurset avsluttes med kursprøve for deltagerne som også får evaluering. Det kan bli noen endringer i programmet. Oppdateringer blir publisert her.

TEORI:
13.09. Rikshospitalet (RR) kl 0900 – 1200 Grønt auditorium, Rikshospitalet
14.09. Rikshospitalet (RR) kl 0800 – 1200 Grønt auditorium, Rikshospitalet
15.09. Rikshospitalet (RR) kl 0800 – 0900 Grønt auditorium, Rikshospitalet
15.09. Rikshospitalet (RR) kl 1415 – 1515 Grønt auditorium, Rikshospitalet

PRAKSIS:
13.09. Rikshospitalet Institutt for Kirurgisk Forskning kl 1300 – 1630
14.09. Rikshospitalet Institutt for Kirurgisk Forskning kl 1300 – 1630
15.09 Rikshospitalet Institutt for Kirurgisk Forskning kl 0900 – 1300 (5 griser)
Rikshospitalet Intervensjonssenteret kl 0900 – 1400 (4 griser)

Onsdag 13.09.17
kl 0845 Registrering/kaffe
Møteleder: Trond Buanes

kl 0900 Gastrokirurgi fra åpen til mini-invasiv - enveiskjøring? Sheraz Yaqub, Overlege, Gastrokirurgisk avdeling, OUS Rikshospitalet
kl 0915 Kirurgisk teknikk og strategi - prinsipper. Eksempler fra HPB-kirurgien. Trond Buanes, Professor UiO, Gastrokirurgisk avdeling, OUS, Rikshospitalet
kl 0925 ERCP – «bruk og misbruk». Tom Glomsaker, Avdelingsleder, Oslo Univ. Sykehus Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 4
kl 0945 Gallegangsskader - Hvordan forhindre/behandle? Trond Buanes Atikkel 1, Artikkel 2, Artikkel 3
kl 1000 Video work-shop Trond Buanes
kl 1015 Pause/kaffe
kl 1035 Neoadjuvant kjemoterapi – for hvem? Knut Jørgen Labori, Overlege, Gastrokir. Avd. OUS
kl 1055 Cystiske pancreaslesjoner Utredning/outcome. Trond Buanes Artikkel 1, Artikkel 2 Artikkel 3
kl 1105 «Workshop» pasienteksempler (MDT-referater lages). Trond Buanes
kl 1130 Overvektskirurgi - for hvem og hvordan? Tom Nordby. Avdelingsleder, Sykeh. Østfold, Moss [Video] Artikkel 1
kl 1200 Dagens praktiske øvelser. Åsmund Avdem Fretland
kl 1210-1300 Lunch

KL 1300 – 1630 PRAKTISKE ØVELSER PÅ INSTITUTT FOR KIRURGISK FORSKNING
KURSMIDDAG: KL 18.30 – MED BINDENDE PÅMELDING

Torsdag 14.09.17
Møteleder: Bjørn Edwin

kl 0800 Disseksjonsteknikk ved avansert laparoskopi - eksempler fra colonkirurgien. Ole Christian Olsen, Overlege, Vestre Viken HF, Drammen sykehus
kl 0820 Tekniske aspekter ved colo-rectal kirurgi. Ole Christian Olsen Artikkel 1
kl 0850 Knytte-teknikk. Ole Christian Olsen [Glideknute][Roederknute][Sutur diverse][Sutur D-box]
kl 0925 Laparoscopisk håndtering av choledocchusstein. Thomas Moger, Overlege, kir.avd. Lillehammer sykehus
kl 0945 Pause/kaffe
kl 1005 Adrenalectomi. Bård Røsok, Overlege, Gastrokirurgisk avdeling, OUS, Rikshospitalet
kl 1020 Laparoskopisk pancreaskirurgi. Bård Røsok Artikkel 1 Artikkel 2
kl 1040 Laparoskopisk D2-gastrektomi for cancer. Kim Mortensen. Overlege, Gastrokirurgisk avdeling universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 4 Artikkel 5
kl 1105 Laparoskopisk øsofagusreseksjon for cancer. Kim Mortensen
kl 1130 Komplikasjoner/reoperasjoner etter overvektskirurgi. Ronald Mårvik, Overlege St Olav’s hospital, Trondheim Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3
kl 1200 Dagens praktiske øvelser. Åsmund Avdem Fretland
kl 1215-13.00 Lunch

KL 1300 – 1630 PRAKTISKE ØVELSER PÅ INSTITUTT FOR KIRURGISK FORSKNING

Fredag 15.09.17
Møteleder: Ole Christian Olsen

kl 0800 Laparoskopisk leverkirurgi i Norge og internasjonalt. Bjørn Edwin, Professor UiO, Intervensjonssenteret og Gastrokirurgisk avdeling, OUS, Rikshospitalet Artikkel 1, Artikkel 2
kl 0830 Anti-refluks kirurgi Nissenplastikk/Toupèt? Reoperasjoner – outcome? Kristin Kjellevold. Overlege, Gastrokir.avd.OUS, Ullevål Artikkel 1 Artikkel 2
kl 0845 Splenectomi. Kristin Kjellevold
kl.0900 Dagens praktiske øvelser. Åsmund Fretland

kl 0905 - 1415 Praktiske øvelser på griser.
Instruktører (en eller flere av dagene): Ole Christian Olsen, Ronald Mårvik, Trond Buanes, Bjørn Edwin, Bård Røsok, Sheraz Yaqub, Dyre Kleive, Kristin Kjellevold, Kim Mortensen, Tom Nordby, Marius Svanevik, Vivi Bull Stubberud,

John Hausken, Tom Glomsaker og representanter for firmaene.
kl 1330 Lunch
kl 1430 - 1500 KURSPRØVE MED EVALUERING
kl 1500 Slutt

Noen justeringer av programmet vil komme

Clinical Test Facility

OUS Test Facility Clinical Test Facility at The Intervention Centre. The Test Facility is a professional gateway for companies with new high tech equipment in need for early phase clinical trials.

Contact

ISO Certification

Certificate

Nordic Proof

Nordic Proof

The Intervention Centre is a partner in Nordic Proof

Norway Health Tech

NHT

The Intervention Centre and Oslo University Hospital are founding members of Norway Health Tech, and work actively with Norway Health Tech to develop medtech industry in Norway.

Twitter

IVS Twitter

Information in Norwegian

English is the main language in this web portal. Information in Norwegian Norwegian text

Donations to Medical Research

The Interventional Centre receives donations to medical research. Questions related to donations can be sent to head of department professor Erik Fosse.

HONCode

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

Add This

Bookmark and Share

Annual Report 2017

Annual REport 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2015

Annual Report 2014

2014

Annual Report 2013

Annual Report 2013

Annual Report 2012

2012

Annual Report 2011

Annual Report 2011

Annual Report 2010

Annual Report 2010

Roadmap Norwegian Research Infrastructure

Norwegian Roadmapp for Research Infrastructure

Annual Report 2009

Annual report 2009

Annual Report 2008

Annual Report 2008

Annual Report 2007

Annual Report 2007

New book about the Interventional Centre

New book about the Interventional Centre

Author: Erik Fosse
Publisher: Det Medisinske Selskap 2007
Price: 180 kr
Online order
Also sold in Bookstores

RSS Feeds