Avansert laparoskopisk kirurgi for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi 12. – 14. september 2018 Kurs O-32621

3DAvansert laparoskopisk kirurgi for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi 12. – 14. september 2018
Kurs O-32621
holdes Oslo Universitetssykehus fra 12 til 14 september 2018. Kurset blir en blanding av forelesninger og praktiske øvelser. Forelesningene holdes i Grønt auditorium på Rikshospitalet. Praktiske øvelser foregår på Institutt for Kirugisk Forskning og på Intervensjonssenteret. Kurset avsluttes med kursprøve for deltagerne som også får evaluering. Det kan bli noen endringer i programmet, og oppdateringer blir publisert her.

Kurskomité: Trond Buanes og Bjørn Edwin (kursledere), Åsmund Avdem Fretland, Sheraz Yaqub, Tom Glomsaker, Ole Christian Olsen, Tom Nordby, Kristin Kjellevold, Ronald Mårvik, Vivi Bull Stubberud og Marianne Berg

Målgruppe: LIS under spesialisering i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi. Det ligger inne forslag om at kurset blir obligatorisk i generell kirurgi
etter nye spesialistregler.
Påmelding innen 30.06.2018 er ønskelig av hensyn til kapasitetstilpasning.
Kursinnholdet: Kurset ble sist gjennomført i september 2017, fokusert mot LIS ved avslutningen av spesialisering i gastroenterologisk kirurgi etter overgangsreglene. Kurs-weben for 2017 er tilgjengelig her.

TEORI:
12.09. Rikshospitalet (RH) kl 0900 – 1200 IVS auditorium, Rikshospitalet
13.09. Rikshospitalet (RH) kl 0800 – 1200 Grønt auditorium, Rikshospitalet
14.09. Rikshospitalet (RH) kl 0800 – 0900 Grønt auditorium, Rikshospitalet
14.09. Rikshospitalet (RH) kl 1415 – 1515 Grønt auditorium, Rikshospitalet

PRAKSIS:
12.09. Rikshospitalet Institutt for Kirurgisk Forskning kl 1300 – 1630
13.09. Rikshospitalet Institutt for Kirurgisk Forskning kl 1300 – 1630
14.09 Rikshospitalet Institutt for Kirurgisk Forskning kl 0900 – 1300 (5 griser)
Rikshospitalet Intervensjonssenteret kl 0900 – 1400 (4 griser)

Onsdag 12.09.18
kl 0845 Registrering/kaffe
Møteleder: Trond Buanes
kl 0900 Onkologisk og benign gastrokirurgi Sheraz Yaqub, Overlege Gastrokirurgisk avdeling, OUS, Rikshospitalet
kl 0915 Kirurgisk teknikk og strategi -prinsipper. Eksempler fra HPB-kirurgien Trond Buanes, Professor UiO,Gastrokirurgisk avdeling OUS, Rikshospitalet
kl 0925 ERCP – «bruk og misbruk» Tom Glomsaker, Avdelingsleder, OUS Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 4
kl 0945 Gallegangsskader - Hvordan forhindre/behandle? Sheraz Yaqub Atikkel 1, Artikkel 2, Artikkel 3
kl 1000 Video work-shop Trond Buanes
kl 1015 Pause/kaffe
kl 1035 Laparoscopisk håndtering av choledocchusstein Thomas Moger, Overlege, kir.avd. Lillehammer sykehus
kl 1055 Overvektskirurgi - for hvem og hvordan? Tom Nordby, Avdelingsleder Sykeh. Østfold, Moss [Video] Artikkel 1
kl 1130 Komplikasjoner/reoperasjoner etter overvektskirurgi Ronald Mårvik Overlege St Olav’s hospital, Trondheim Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3
kl 1200 Dagens praktiske øvelser, Åsmund Avdem Fretland
kl 1210-1300 Lunch
KL 1300–1630 PRAKTISKE ØVELSER PÅ INSTITUTT FOR KIRURGISK FORSKNING
KURSMIDDAG: KL 18.30–MED BINDENDE PÅMELDING

Torsdag 13.09.18
Møteleder: Bjørn Edwin
kl 0800 Disseksjonsteknikk ved avansert laparoskopi - eksempler fra colonkirurgien Ole Christian Olsen, Overlege, Vestre Viken HF, Drammen sykehus
kl 0820 Tekniske aspekter ved colo-rectal kirurgi Ole Christian Olsen Artikkel 1
kl 0850 Knytte-teknikk Ole Christian Olsen [Glideknute][Roederknute][Sutur diverse][Sutur D-box]
kl 0925 Neoadjuvant kjemoterapi – for hvem? Knut Jørgen Labori Overlege Gastrokir. Avd. OUS
kl 0945 Pause/kaffe
kl 1005 MDT-møte (case basert workshop) Bjørn Atle Bjørnbeth Avdelingsleder Gastrokirurgisk avd, HPB-seksjonen, OUS, Rikshospitalet
kl 1040 Laparoskopisk D2-gastrektomi for cancer Kim Mortensen, Overlege, Gastrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) Artikkel 1 Artikkel 2 Artikkel 3 Artikkel 4 Artikkel 5
kl 1105 Laparoskopisk øsofagusreseksjon for cancer Kim Mortensen
kl 1130 MDT-møte(Pancreas – case basert workshop) Trond Buanes Artikkel 1 Artikkel 2
kl 1200 Dagens praktiske øvelser Åsmund Avdem Fretland
kl 1215-1300 Lunch
KL 1300–1630 PRAKTISKE ØVELSER PÅ INSTITUTT FOR KIRURGISK FORSKNING

Fredag 14.09.18
Møteleder: Ole Christian Olsen
kl 0800 Laparoskopisk leverkirurgi i Norge og internasjonalt Bjørn Edwin, HBP-kirurgisk avdeling OUS, Rikshospitalet Artikkel 1, Artikkel 2
kl 0830 Anti-refluks kirurgi Nissenplastikk/Toupèt? Reoperasjoner – outcome? Kristin Kjellevold, Overlege Vestre Viken Artikkel 1 Artikkel 2
kl 0845 Splenectomi Kristin Kjellevold, Overlege Gastrokir. Vestre Viken
kl.0900 Dagens praktiske øvelser Åsmund Fretland
kl 0905 - 1415 Praktiske øvelser på griser
Instruktører (en eller flere av dagene): Ole Christian Olsen, Ronald Mårvik, Trond Buanes, Bjørn Edwin, Bård Røsok, Sheraz Yaqub, Dyre Kleive, Kristin Kjellevold,
Kim Mortensen, Tom Nordby, Marius Svanevik, Vivi Bull Stubberud, John Hausken, Tom Glomsaker og representanter for firmaene.
ca kl 1330 Lunch
kl 1430 - 1500 KURSPRØVE MED EVALUERING
kl 1500 Slutt

Clinical Test Facility

OUS Test Facility Clinical Test Facility at The Intervention Centre. The Test Facility is a professional gateway for companies with new high tech equipment in need for early phase clinical trials.

Contact

ISO Certification

Certificate

Nordic Proof

Nordic Proof

The Intervention Centre is a partner in Nordic Proof

Norway Health Tech

NHT

The Intervention Centre and Oslo University Hospital are founding members of Norway Health Tech, and work actively with Norway Health Tech to develop medtech industry in Norway.

Twitter

IVS Twitter

Information in Norwegian

English is the main language in this web portal. Information in Norwegian Norwegian text

Donations to Medical Research

The Interventional Centre receives donations to medical research. Questions related to donations can be sent to head of department professor Erik Fosse.

HONCode

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

Add This

Bookmark and Share

Annual Report 2017

Annual REport 2017

Annual Report 2016

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2015

Annual Report 2014

2014

Annual Report 2013

Annual Report 2013

Annual Report 2012

2012

Annual Report 2011

Annual Report 2011

Annual Report 2010

Annual Report 2010

Roadmap Norwegian Research Infrastructure

Norwegian Roadmapp for Research Infrastructure

Annual Report 2009

Annual report 2009

Annual Report 2008

Annual Report 2008

Annual Report 2007

Annual Report 2007

New book about the Interventional Centre

New book about the Interventional Centre

Author: Erik Fosse
Publisher: Det Medisinske Selskap 2007
Price: 180 kr
Online order
Also sold in Bookstores

RSS Feeds