Archive

In total, this blog contains 137 articles and 414 comments. All articles are located in the archive.

Choose year: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

  • Avansert laparoskopisk kirurgi for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi 13 – 15 september 2017

    – Kurs O-31673 i Avansert laparoskopisk kirurgi for spesialiteten gastroenterologisk kirurgi holdesr på Olso universitetssykehus Rikshospitalet fra 13 til 15 september 2017. Kurset blir en blanding av forelesninger og praktiske øvelser. Forelesningene holdes i Grønt auditorium på Rikshospitalet. Praktiske øvelser foregår på Institutt for Kirurgisk Forskning og på Intervensjonssenteret. Kurset avsluttes med kursprøve for deltagerne som også får evaluering. Det kan bli noen endringer i programmet. Oppdateringer blir publisert her.

MedTech Test Facility

OUS Test FacilityVisit the web page of the MedTech Test Facility at Oslo University Hospital. The Test Facility is a professional gateway for companies with new high tech equipment in need for early phase clinical trials.

Contact

Oslo Medtech

OMTThe Intervention Centre and Oslo University Hospital are founding members of Oslo Medtech, and work actively with Oslo Medtech to develop medtech industry in Norway.

Twitter

IVS Twitter

Information in Norwegian

English is the main language in this web portal. Some information is also available in Norwegian Norwegian text

Donations to Medical Research

The Interventional Centre receives donations to medical research. Questions related to donations can be sent to head of department professor Erik Fosse.

HONCode

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify. This site complies with the HONcode standard for trustworthy health information:
verify here.

Add This

Bookmark and Share

Annual Report 2016

Annual Report 2016

Annual Report 2015

Annual Report 2015

Annual Report 2014

2014

Annual Report 2013

Annual Report 2013

Annual Report 2012

2012

Annual Report 2011

Annual Report 2011

Annual Report 2010

Annual Report 2010

Roadmap Norwegian Research Infrastructure

Norwegian Roadmapp for Research Infrastructure

Annual Report 2009

Annual report 2009

Annual Report 2008

Annual Report 2008

Annual Report 2007

Annual Report 2007

New book about the Interventional Centre

New book about the Interventional Centre

Author: Erik Fosse
Publisher: Det Medisinske Selskap 2007
Price: 180 kr
Online order
Also sold in Bookstores

RSS Feeds